Audiovizuālie un interaktīvie risinājumi
Iepirkumu grozs

Atteikuma tiesības

Ja Jūs esat iepircies interneta veikalā shop.certes.lv (“Veikals”) un esat patērētājs (fiziska persona, kas iegādājusies preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), Jums ir tiesības atteikties no Veikalā nopirktās preces (“Prece”) tālāk norādītajā termiņā un kārtībā, paziņojot par to pārdevējam SIA “Certes.lv”, reģistrācijas numurs 40103624267  (“Pārdevējs”).

Patērētājam ir tiesības atteikties no veiktā Preces pirkuma, paziņojot par to rakstveidā Pārdevējam 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no Preces saņemšanas dienas.

Juridiskām personām nav tiesību pēc Preces saņemšanas atteikties no Preces pirkuma.

Atteikuma tiesības izmantojamas tikai tad, ja Prece nav lietota – līdz atteikuma tiesību izmantošanai Jums ir tiesības lietot Preci tikai tās pārbaudei (Preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai; tādā mērā, kā tas parasti tiek veikts pirms preču pirkuma klātienē veikalos).

Ja esat nolēmis izmantot iepriekš minētās atteikuma tiesības, Jums par to jāinformē Pārdevējs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, iesniedzot Pārdevējam atteikuma veidlapu (kas tiek iesniegta pircējam vienlaicīgi ar Preces izsniegšanu) vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Jūsu pienākums ir atdot Preci atpakaļ Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad esat nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

Prece atdodama atpakaļ Pārdevējam, nogādājot to Pārdevēja birojā Rīgā, Braslas ielā 29A (Veikalā norādītajā darba laikā) vai nosūtot Preci kopā ar atteikuma veidlapu Pārdevējam uz tā adresi Rīgā, Braslas ielā 29A. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Jums jāsedz ar Preces atdošanu atpakaļ saistītās izmaksas.

Saņemot iepriekš minēto paziņojumu par atteikšanos no Preces pirkuma, Pārdevējam ir pienākums bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad tas saņēmis informāciju par Jūsu lēmumu, atmaksāt Jums par Preci samaksāto naudu, tajā skaitā piegādes izdevumus, ja tādi bijuši piemēroti. Ja Prece piegādāta Jums pēc Jūsu vēlēšanās tādā piegādes veidā, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, Pārdevējam nav pienākuma atmaksāt Jums piegādes papildu izdevumus. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt samaksātās naudas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs saņēmis Preci vai Jūs esat iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka Prece ir nosūtīta atpakaļ. Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja Prece ir datorprogramma (tās licence), kas piegādāta fiziskā veidā attiecīgā datu nesējā, un pēc Preces piegādes ir atvērts datorprogrammas iepakojums.

Pārdevēja rekvizīti un kontaktdati:

SIA “Certes.lv”
Braslas iela 29A-2, Rīga, Latvija, LV-1084
E-pasts: info@certes.lv
Tālrunis: +371 67615096

Kontakti

SIA “Certes.lv” atbilst
ISO 9001 un 14001 standartiem
crossmenuchevron-down